Với những cống hiến của mình cho Ngành Chăm sóc da và sức khỏe cùng những đóng góp tích cực cho xã hội,
ông đã đang và sẽ tiếp tục là người dẫn dắt, truyền cảm hứng để mọi người có thể hướng đến nét đẹp hoàn
thiện không chỉ bên ngoài mà còn trong tâm hồn.